Forårsprogram 2023

Fredag d. 27. jan. PIGEAFTEN. SÆBY SØBAD kl. 18.00. Der bliver serveret spændende Ta’selv bord, efter- følgende kaffe og kage. Spændende underholdning. Pris 295 kr.

Betales ved tilmelding senest 17. jan.

 

 

Tirsdag d. 7. feb. KORNETS HUS, Kulturcenter. Guldagervej 501, Hjørring. Afgang Sæby Busterminal kl. 13.00. Rundvisning i KORNETS HUS kl. 14 – 15. Herefter kaffe og kage. Ca. kl. 16.00 kører vi videre til A-Z Hjørring.

Hjemme ca. kl. 18.00. Pris 250 kr.

Betales ved tilmelding - senest 2. feb.

 

 

Mandag d. 27. feb. kl. 18.00 GENERALFORSAMLING i SÆBY SPEKTRUM (Sæby Fritidscenter). Vi er vært ved en let anretning + øl/vand, kaffe og kage. Vi får besøg af indehaverne af BY LINDGREN TØJ, der fortæller historien om firmaet og viser noget af deres tøj. KL. 20.00 afholder vi vores ordinære Generalforsamling i henhold til vedtægterne. Indkomne forslag skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Tilmelding senest 20. feb. ang. mad.

 

Tirsdag d. 18. april. Afgang Sæby Busterminal kl. 12.30. Tur til JULEMÆRKEHJEMMET I HOBRO. Orientering omkring Julemærkehjemmet og dagligdagen. Herefter rundvisning af eleverne. Vi får kaffe og kage. Pris. 175 kr.

Torsdag. d. 2. marts. Afgang fra Sæby Buster- minal kl. 7.30. Vi kører til Bøgehøj, hvor vi ser elevernes svendestykker. Der er mulighed for at gøre en god handel i deres små butikker. Senere kører vi til Ebeltoft, går en tur i den gamle by, spiser frokost og hygger os på RESTAURANT MELLEM JYDER. Pris 170 kr.

Betales ved tilmelding - senest 23. feb. Hjemme ca. kl. 17.00.

 

 

Torsdag d. 16. marts. kl. 19.00. SÆBY SPEK- TRUM (Sæby Fritidscenter). Foredrag ”KOM MED HOSPITALSPRÆSTEN PÅ ARBEJDE.” Ruth Østergaard Poulsen fortæller om sit arbejde som hospitalspræst i 20 år - mange oplevelser om sorg og glæde. Hvordan hjælper vi bedst os selv og hinanden, når livet gør ondt. Kaffe og kage. Pris. medl. 100 kr. ikke medl. 130 kr.

Betales ved tilmelding - senest 9. marts.

ALLE ER VELKOMMNE.

 

Betaling ved tilmelding senest 12. april. Hjemme ca. kl. 18.00.

Onsdag d. 10. maj. Afgang Sæby Busterminal kl. 18.00. Virksomhedsbesøg på HYBENGÅRDEN i Jerslev. Vi skal se frugtplantagen og produktionen. Der er smagsprøver på deres produkter. Der er mulighed for at handle. Kaffe og boller. Pris 110 kr.

Betaling ved tilmelding senest 4. maj. 

Hjemme ca. kl. 22.00.

UGE 22. 5-dages tur til BERLIN med NILLES REJSER. OBS. HJEMMESIDE og FB.

Torsdag d. 15. juni kl. 17.30. NELLEMANNS HAVE - BÅLHYTTEN. Sommerafslutning og hygge. Medbring mad, drikkevarer og kaffekop.
Kaffe og kage. Pris 35 kr.

Tilmelding senest 12. juni.