Afholdte arrangementer 2018

Aktive Kvinder besøgte Nellemanns Have mandag den 4/6

Vores sidste arrangement inden sommerferien var vi

i Nellemanns Have her i Sæby.

Vejret var godt. Efter velkomsten ved Karen, spiste vi vores

medbragte mad, imens fortalte Birthe lidt om hvordan haven

var blevet til, om ikke mindst det store arbejde som der er lagt

i den de sidste mange år. Der er stadig meget at gøre. Vi fik

en times vandring igennem haven hvor der blev fortalt om

gamle træer og nye som skal tage over, om skolebørn som har

et lille stykke have som skal passes.

Efter rundvisningen sluttede vi af med kaffen.

God sommer.

 Welnestur til Polen

D 24. 25. 26. 27. Maj var vi på Wellness tur til Hotel Leda Spa Kolobrzeg i

 Polen.

 Det var en ren afslapningstur med wellness og hygge. Vi startede tidlig

 torsdag morgen fra Sæby busterminal med Nille, kørte herfra til et dejligt

 morgenbord i Hedensted, herefter fortsatte vi med at køre, indimellem flere

 pauser. Vi nåede frem til aften.

 Lørdag startede vi med welnes gåture langs den smukke strandpromenade.

 Mange bookede guidet rundtur i små eldrevne biler til havnen og et

 mindre marked, Kolobrzeg var en dejlig by. Her delte vi os rundt omkring på

 små hyggelige spisesteder til frokost, som var på egen hånd.

 Søndag spiste vi tidlig morgenmad på Leda Spa, og så gik turen hjemad igen.

 Vi handlede ved grænsen, og kørte herefter op til Rødekro, hvor der ventede

 en dejlig aftensmad.

 Vi var hjemme i Sæby igen kl. 23, efter en dejlig tur, med glade deltagere.

Bygningen her på Kjeldgaardsvej 1blev færdig maj 2016

Onsdag . 23/5 besøgte vi D.M.T ( Dansk mikrobølge teknik )

Det var en kæmpe oplevelse at se hvad Solveig & John har formået. John har været slagter og Solveig stået i bager butik.

John havde stor interesse omkring elektronik som medførte at begge startede firmaet.

De startede hjemme privat, pladsen blev hurtig for trang, flyttede herefter på Energivej.

Men de ville videre, købte grunden af Skjold 2015. DMT stod færdig 1/6/ 2016, og i dag har firmaet

14 medarbejdere.

Torsdag den 19. april skulle Aktive kvinder besøge Lene Bjerre i Nibe, turen var udsolgt, maden bestilt, vi skulle køre fra rutebilstationen kl. 16.  Men Kl. 15 blev der ringet fra Lene Bjerre. Der var sprunget et vandrør, de kunne ikke modtage os da der flere steder var vand i lokalerne og ingen strøm.

Nu var gode råd dyre. Hvad gør man så en time før afgang. Men vi er vel ikke Aktive kvinder for ingenting. Meget hurtigt blev der lavet en tur til Dot keramik ved Frederikshavn hvor der var mulighed for at se på de forskellige ting. De der ikke havde lyst til at tage med kunne få deres penge tilbage.

 Derefter kørte vi til Skiveren camping, hvor den medbragte mad blev spist. Trods det der skete, hyggede man sig godt.

 Den 5. april havde Aktive kvinder besøg af Ønskefonden, der i dag bliver kaldt Make A-Wish. En forening der støtter alvorligt syge børn. der har en livstruende sygdom.

Det er børn fra 3-18 år der kan få deres ønske opfyldt. Det kan f.eks. være med et kæledyr, en legeplads, tøj, måske en rejse til Disney land.  Ideen er at skabe lidt håb og glæde for barnet og dets familie.

Ønskefonden er en forening, hvis medlemmer er privat personer. Vi kender nok alle Sissel Fisker som stammer her fra Nordjylland, Sissel er 1 af 10 ambassadører i Danmark, samt også mange erhvervsvirksomheder. Foreningen drives først og fremmest af 130 frivillige, der er ansat 2 deltidsansatte på kontoret i København.

Aktive kvinder havde besøg af Dorthe Mortensen fra Hobro, der fortalte om deres arbejde, bl. a. er der altid 2 personer når de er ude at besøge en familie. Der var 20 personer der fik en gave fra ønskefonden i 2017.

Der var en god spørgelyst af de 35 fremmødte. Aftenen sluttede med kaffe og kage.

Aktive kvinder har doneret kr. 2500.00 til Ønskefonden.

Den 6. marts prøvede aktive kvinder noget nyt. Der var mulighed for at komme til dilettant i Mølholt forsamlingshus.

61 damer mødte op - flere havde taget deres mænd med som der var mulighed for. Aftenen begyndte med   en let anretning der bestod af hønsesalat med flutes ved de pænt dækkede borde.

Dilettant stykket hed "Hukommelsestab og kommunale kontroverser" -  et stykke der handlede om et fusentant der vil sælge nogle gode investeringsbeviser til viceborgmesteren, men er de så gode alligevel? en kvindelig politiker og viceborgmesteren prøver at snyde nogen -  hvad mon det hele ender med.

Hvordan får viceborgmesterens hustru pludselig hukommelsestab, ja, der var mange tråde der skulle udredes. Et festligt og muntert stykke, hvor lattermusklerne rigtig blev rørt.

Snakken gik efterfølgende vældigt til kaffen og de hjemmebagte boller med pålæg.

Mandag den 26. februar var Aktive kvinders medlemmer inviteret til den årlige generalforsamling i Sæby Fritidscenter. 110 dame mødte op trods den bidende kulde.

Vi begyndte med en sang, inden formanden Karen Drastrup bød velkommen og præsenterede bestyrelsen.

Til dirigent valgtes Lillian Christensen. Det var bestyrelsens forslag, idet Lillian igennem flere år har forvaltet det hverv til punkt og prikke.

Under formandens beretning, fortalte Karen bl.a. om hvordan vi er fem foreningers bestyrelser der mødes 1 gang om året i Nørresundby. Flere foreninger sammen giver mange gode input. Dernæst fortalte Karen om de 19 arrangementer der var i 2017 og hvor mange medlemmer vi er, såvel fra oplandet som fra Frederikshavn. Karen takkede endvidere annoncørerne for deres støtte til programmet.

Edel der er formand for Hyggeklubben fortalte om de 14 arrangementer, der havde været i årets løb. Hver anden torsdag fra sidst i september til omkring påske er der hygge eftermiddage i Musikhuset Skolegade.

Dernæst gennemgik kasserer Elsebeth regnskabet for såvel Aktive kvinder som hyggeklubben, et flot regnskab for begge.

Kontingentet til Aktive kvinder blev vedtaget til 150 kr. som de foregående år.

Der var ingen indkomne forslag.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer blev:  Dorthe Nielsen - Edel Jensen - Elsebeth Kristensen, som alle modtog genvalg. De to suppleanter: Vera Sørensen og Yrsa Østergård, samt bilagskontrollør Ester Christensen modtog også genvalg.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Derefter var foreningen var vært ved en øl eller vand - rullepølsemad, kaffe og kage.

Borgmester Birgit Hansen kom efter general forsamlingen og fortalte om sit liv og det at være borgmester, Birgit begyndte for 17 år siden i Gammel Sæby byråd og var der indtil sammenlægningen. 

Birgit fortalte levende om sit arbejde på godt og ondt, hvad man kan komme ud for som borgmester, såvel sjove, men også alvorlige episoder.  Et meget fint indlæg.

Den 22. februar var Aktive kvinder på deres årlige tur til Bøgehøj ved Ebeltoft for at se elevernes svendestykke der er tilknyttet dansk supermarked. Der er altid mulighed for at lave en god handel.

Frokosten blev indtaget på restaurant " Mellem jyder." i Ebeltoft. Der var også mulighed for at shoppe, for de der havde lyst til det.  Efter en hyggelig tur var bussen i Sæby omkring kl. 17.

Fredag den 2. februar prøvede Aktiv kvinder noget nyt: En Hygge og danseaften på Dybvad kro.

61 meldte sig, såvel enlige som par, det var "De halv/lune " der skulle spille og underholde.

Formand Karen Drastrup bød velkommen og håbede på en god aften.

Derefter fik vi en lækker buffet, hvor der først var 2 slags forretter. Hovedretten af 2 slags kød med flere forskellige spændende salater og flødekartofler. Desserten blev serveret sammen med kaffe/the og kage.

"De halv lune" underholdt under spisningen, der blev sunget lystigt til de omdelte sange. Der var en rigtig god stemning.

Dansen gik livligt frem til kl. 23, men på grund af den store danseglæde forsatte musikken frem til kl. 23.30, hvor Karen takker af for denne gang.