Foreningens historie

Foreningens Historie.

Aktive Kvinder Sæby, er efterkommer af Landsforeningen

"De Danske Husmoderforeninger", som stiftedes 15. maj 1920, med det formål at varetage hjemmets interresser gennem oplysende arbejde.

Den 28. november 1944 var der en del damer samlet på Syvsten Hotel, for at drøfte om der var stemning for at oprette en Husmoderforening for Volstrup og omegn, der var flertal for at opstarte.

Volstrup Husmoderforening startede med årskontingent på 5 kr. i 1945 var der 84 medlemmer.

Vores hyggeklub startede i 1968 på Volstrup Skole, for ældre og enlige, hver anden onsdag om eftermiddagen. Der kom ca. 30 til 40 hver gang.

Vi har stadig vores hyggeklub, der holder til i Sæby det gamle Musikhus, der kommer trofast 40 til 50 hver gang.

Vi har kørt kursusaktivitet siden ca. 1970, det stoppede vi med i 2008 p.g.a vi ikke længere fik støtte fra kommunen til at drive aftenskole.

I 1996 skiftede foreningen navn til DDH Forening af Aktive Kvinder.

År 2000 ændres vores navn til Aktive Kvinder Volstrup/Sæby.

I 2005 havde vi 10.000 medlemmer på landsplan. Herefter mindskedes medlemstallet gradvis, nogle lokalforeninger meldte sig ud, kontigentet steg og vi skulle sende de fleste kontingent penge til vores kontor i København. Tilskuddene til Landsforeningen fra de forskellige organisationer ophørte! Og da mange lokalforeninger, ikke var intreserede i at betale mere i kontingent til vores kontor i København.

Aktive Kvinder Danmark. Et stykke Danmarkshistorie lukker den 31. december 2009 nogle måneder inden vi kunne fejre 90 års jubilæum.

I vores Historie syntes vi, der skal nævnes vi har haft 3 protektorer.

1945 H.K.H. Dronning Alexandrine, protektor til sin død i 1952. Hendes Kongelig Højhed Dronning Ingrid, blev vores nye protektor, var det i mere end 40 år, døde den 7. november 2000. Hendes H.K.H. Prinsesse Benedikte, blev vores protektor til vi lukkede Aktive Kvinder på landsplan 2009.

Vi er 7 lokalforeninger fra Nordjylland, der mødes 2 gange om året. Temadag for bestyrelsen og Aktive Kvinders Dag.

Vi skiftede navn år 2009 til Aktive Kvinder Sæby. "Vi har været stolte i Sæby, kæmpede lige til det sidste". I dag kan vi se vi gjorde det rigtige, vi kan gøre meget mere for vores medlemmer, har alle vores kontingentpenge til vores arrangementer. Medlemmer strømmer til fra hele oplandet. I dag ca. 375. medlemmer.

                                            1944 - 2020.