Generalforsanlingen 2017

Aktive kvinders generalforsamling mandag den 27. februar 2017 i Sæby Fritidscenter.

Formand Karen Drastrup bød velkommen til de 111 medlemmer, derefter blev bestyrelsen præsenteret, stemmetællerne og dirigenten blev fundet.

Dirigenten blev som de foregående år: Lillian Christensen der ledte os igennem - med kvikke bemærkninger ind imellem.

Karen fortalte om årets gang i Aktive kvinder. Der havde været 17 arrangementer med ca. 1200 deltager på de forskellige foredrag og udflugter. 

Vi er 380 medlemmer. Vi er ret stolte at der er ca. 98 medlemmer fra såvel Frederikshavn som omegn.

 Her i Nordjylland er vi fem lokal foreninger der en gang om året mødes i Nørresundby og udveksler ideer. Den aften giver vi de penge til noget velgørende som bliver indsamlet ved f.eks. generalforsamlingen. I 2016 blev der givet kr. 5.000 til kræftramte børn og julemærkehjemmet.  Aktive kvinder gav ligeledes i 2016   kr.5.000 til Skovlyst Sæby.

Edel Jensen fortalte i sin beretning fra Hyggeklubben, at der til de 14 forskellige arrangementer, der var afholdt i Musikhuset hver anden torsdag, var mødt ca. 500 op.

Kasserer Elsebeth Kristensen aflagde en flot beretning for regnskabet i såvel Aktive kvinder som for Hyggeklubben, begge har en sund økonomi.

Der var 4 på valg: Karen Drastrup - Birgit Erikstrup - Grethe Christensen - Tove Jensen, alle modtog genvalg, såvel som suppleanterne: Vera Sørensen - Yrsa Østergård og bilagskontrollør Ellen Pedersen.

Efter generalforsamlingen sang vi:" Velkommen lærkelil," derefter var det tid til rullepølsemad - kaffe og tærte. Aktive kvinder var vært ved en øl eller vand.

Der blev indsamlet kr. 2.220 til velgørende formål.  Amerikansk lotteri blev også afviklet, inden vi sluttede af med at sige tak til dirigenten for god ro og orden.

Vi sang til sidst: "Igen er det slut på en dejlig dag."